Chủ nhật, 03/03/2024
Tái hòa nhập cộng đồng
(Thứ tư, 25/10/2023, 03:22 pm GMT+7)

Nhằm tạo điều kiện cho người chấp hành xong án phạt tù về địa phương tái hoà nhập với cộng đồng có công ăn việc làm ổn định, phát triển kinh tế của gia đình

(Thứ ba, 24/10/2023, 01:51 pm GMT+7)

Việc đào tạo nghề cho người nghiện ma túy để họ có cơ hội việc làm khi tái hoà nhập cộng đồng đang còn nhiều khó khăn

(Thứ ba, 24/10/2023, 09:23 am GMT+7)

Việc tái hòa nhập vào xã hội và tái xây dựng cuộc sống sau khi ra tù có thể đặt ra nhiều thách thức cho người mới ra tù. Một trong những thách thức quan trọng đó là việc tìm kiếm nguồn vốn để khắc phục khó khăn tài chính và bắt đầu lại cuộc sống.

(Thứ hai, 23/10/2023, 03:49 pm GMT+7)

Ngày 1/10, Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg ngày 17/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù chính thức có hiệu lực. Theo đó, người từng lầm lỗi đã chấp hành xong án phạt tù được vay vốn để làm ăn, ổn định cuộc sống, thể hiện chủ trương, đường lối, chính sách nhân văn, nhân đạo,...

Hỗ trợ người dân, doanh nghiệp