Chủ nhật, 21/04/2024
Phổ biến giáo dục pháp luật
(Thứ sáu, 12/04/2024, 06:03 pm GMT+7)

Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở (Luật số 30) được Quốc hội thông qua vào ngày 28/11/2023, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2024 đã tạo cơ sở pháp lý quan trọng, vững chắc, toàn diện cho việc xây dựng, củng cố, duy trì lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ...

(Thứ sáu, 12/04/2024, 02:39 pm GMT+7)

Lục Nam: Chế độ chính sách của lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở

(Thứ năm, 11/04/2024, 08:37 pm GMT+7)

Ngày 10/4/2024 Công an huyện Lục Nam tổ chức tuyên truyền tư vấn pháp luật và tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông, phương thức thủ đoạn hoạt động của tội phạm trên không gian mạng cho 125 đoàn viên, công nhân, người lao động tại Công ty cổ phần may Đại Nam thuộc địa bàn xã Đan Hội, huyện Lục Nam, tỉnh...

(Thứ tư, 10/04/2024, 02:31 pm GMT+7)

Chủ tịch UBND tỉnh đã ký ban hành Quyết định số 387/QĐ-UBND ngày 29/02/2024 về việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh ban hành trong kỳ hệ thống hóa 2019-2023

Hỗ trợ người dân, doanh nghiệp