Thứ hai, 24/06/2024
Tái hòa nhập cộng đồng
(Thứ tư, 03/04/2024, 09:15 am GMT+7)

Nghị định số 95/2023/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 30/3/2024; áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc bảo đảm và thực hiện quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo theo quy định của Luật Tín ngưỡng,...

(Thứ hai, 01/04/2024, 07:34 am GMT+7)

Tháng Thanh niên, Công an huyện Lục Nam phát huy vai trò xung kích của Đoàn thanh niên trong công tác tái hoà nhập cộng đồng.

(Thứ năm, 28/03/2024, 10:07 am GMT+7)

Để triển khai kịp thời Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg ngày 17/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ đến các tổ chức, cá nhân có liên quan trên địa bàn huyện biết, thực hiện. Chủ tịch UBND huyện đã chỉ đạo lực lượng Công an huyện, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện phối hợp với các ban, ngành, tổ chức chính trị -...

Hỗ trợ người dân, doanh nghiệp