Cải cách hành chính
(Thứ sáu, 12/08/2022, 07:00 pm GMT+7)

Hiệu quả của Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an trong thực hiện thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo

(Thứ bảy, 06/08/2022, 04:56 pm GMT+7)

Hướng dẫn cách nộp hồ sơ khai báo tạm vắng qua Cổng dịch vụ công Bộ Công an

(Thứ bảy, 06/08/2022, 11:15 am GMT+7)

Thông báo từ ngày 01/7/2022, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Bắc Giang tiếp nhận hồ sơ trực tuyến mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an đối với các lĩnh vực: - Lĩnh vực đăng ký, quản lý con dấu. - Lĩnh vực quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện...

(Thứ ba, 02/08/2022, 02:10 pm GMT+7)

Từ ngày 01/8/2022 Công an tỉnh Bắc Giang dừng tiếp nhận hồ sơ trực tuyến giải quyết TTHC trong lĩnh vực PCCC thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh trên Cổng dịch vụ công tỉnh Bắc Giang.