Thứ ba, 21/03/2023
Công an huyện Lục Nam thông báo kết quả phát hiện xử phạt nguội qua hệ thống camera giám sát giao thông từ ngày 16/3/2023 đến ngày 19/3/2023

Công an huyện Lục Nam thông báo kết quả phát hiện xử phạt nguội qua hệ thống camera giám sát giao thông từ ngày 16/3/2023 đến ngày 19/3/2023

Công an huyện Lục Nam thông báo kết quả phát hiện xử phạt nguội qua hệ thống camera giám sát giao thông từ ngày 16/3/2023 đến ngày 19/3/2023

Hỗ trợ người dân, doanh nghiệp