Thứ năm, 07/12/2023
Kết quả ra quân xử lý vi phạm về “Nồng độ cồn” ngày 06/12/2023 của Công an tỉnh Bắc Giang

Kết quả ra quân xử lý vi phạm về “Nồng độ cồn” ngày 06/12/2023 của Công an tỉnh Bắc Giang

Kết quả ra quân xử lý vi phạm về “Nồng độ cồn” ngày 06/12/2023 của Công an tỉnh Bắc Giang

Hỗ trợ người dân, doanh nghiệp