Thứ bảy, 02/03/2024
Tái hòa nhập cộng đồng
(Thứ bảy, 04/03/2023, 01:48 pm GMT+7)

Nhiều thanh niên Chấp hành xong án phạt tù, được đặc xá hoặc tha tù trước thời hạn trở về địa phương, bên cạnh sự giúp đỡ của gia đình, thì chính quyền và các đoàn thể đã luôn động viên, khích lệ giúp họ quên đi mặc cảm để làm lại cuộc đời.

(Thứ tư, 01/03/2023, 06:01 pm GMT+7)

.Nhằm tạo điều kiện cho người chấp hành xong án phạt tù về địa phương tái hoà nhập với cộng đồng có công ăn việc làm ổn định, phát triển kinh tế của gia đình, thời gian qua, tỉnh Bắc Giang đã triển khai Đề án về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tái hòa nhập cộng đồng trên địa bàn tỉnh, giai...

(Thứ tư, 01/03/2023, 04:32 pm GMT+7)

Thực hiện Kế hoạch công tác của ngành Kiểm sát Bắc Giang và Chỉ thị số 04-CT/TU ngày 07/4/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng đối với công tác thi hành án hình sự và tái hòa nhập cộng đồng. Viện KSND thành phố Bắc Giang đã thực hiện tốt chức năng kiểm sát các...

(Thứ hai, 13/02/2023, 04:54 pm GMT+7)

Ngày 17/01/2023, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang phê duyệt Đề án “Cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2023 - 2025”

Hỗ trợ người dân, doanh nghiệp