Cấp thẻ Căn cước công dân
(Thứ sáu, 12/08/2022, 06:45 pm GMT+7)

Phát động cao điểm 36 ngày, đêm tuyên truyền, thu nhận hồ sơ cấp Căn cước công dân và định danh điện tử trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

(Thứ sáu, 22/07/2022, 07:16 pm GMT+7)

Những lợi ích khi sử dụng tài khoản định danh điện tử

(Thứ ba, 12/07/2022, 08:46 am GMT+7)

Hướng dẫn cách tra cứu số định danh cá nhân trực tuyến qua cổng dịch vụ công khi công dân chưa có CCCD

(Thứ bảy, 25/06/2022, 10:30 am GMT+7)

Tăng mức thu lệ phí làm CCCD kể từ ngày 01/7/2022