Thứ tư, 19/06/2024
(Thứ ba, 14/05/2024, 08:28 am GMT+7)

Trong những năm gần đây, trước sự phát triển của nền kinh tế thị trường, huyện Lục Nam có những bước phát triển kinh tế, diện mạo đô thị thay đổi từng ngày, đời sống nhân dân được nâng lên. Song bên cạnh đó thì mặt trái của nền kinh tế, thị trường, hội nhập quốc tế, sự đô thị hóa không tương thích đã tác động nhiều mặt đến công tác đảm bảo ANTT, tội phạm, tệ nạn xã hội tuy có giảm, nhưng còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Số người có quá khứ lầm lỗi, người chấp hành xong án phạt tù vẫn còn nhiều mặc cảm, kỳ thị từ cộng đồng, người tái hoà nhập cộng đồng chưa kịp hoà nhập, chưa có công việc ổn định. Từ những lý do trên, Công an huyện Lục Nam xác định nội dung tuyên truyền, phổ biến giáo dục nhằm nâng cao nhận thức pháp luật, hỗ trợ đào tạo nghề, tư vấn việc làm, hướng dẫn vay vốn đối với người chấp hành xong án phạt tù là nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm giúp người tái hoà nhập cộng đồng sớm ổn định cuộc sống, trở thành công dân có ích cho xã hội.

Công an huyện phối hợp Ngân hàng chính sách huyện Lục Nam hướng dẫn người tái hoà nhập cộng đồng thủ tục vay vốn 

Trong 06 tháng đầu năm 2024, Công an huyện Lục Nam phối hợp Phòng Văn hoá - Thông tin huyện duy trì lịch tuyên truyền pháp luật 03 chuyên đề/tuần. Trong đó tập chung vào các văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực từ ngày 01/01/2018; thông tin tuyên truyền quy định của pháp luật góp phần xây dựng nông thôn mới; các chính sách của Đảng, quy định của nhà nước trong tình hình mới; Trực tiếp tư vấn, tổ chức trợ giúp pháp lý với 38 người chấp hành xong án phạt tù có nhu cầu trợ giúp pháp lý; Hướng dẫn, hoàn thiện hồ sơ đề nghị Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện Lục Nam giải ngân 800 triệu đồng theo chương trình tín dụng của Chính phủ. Qua những nội dung đã thực hiện như trên, tỉ lệ tái phạm tội trên huyện Lục Nam giảm xuống rõ rệt (năm 2022: 2,6%, năm: 2023 1,9%, 06 tháng đầu năm 2024: 1,2%).

Kết quả trên là thành tích của cả hệ thống chính trị, sự vào cuộc của các phòng, ban, đơn vị nghiệp vụ mà nòng cốt là lực lượng Công an, thể hiện tinh thần quyết tâm, nghiêm túc, phát huy vai trò đấu tranh phòng chống tội phạm, góp phần xây dựng huyện Lục Nam ngày càng giàu, đẹp, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Công an huyện Lục Nam.

Ý kiến
Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Hỗ trợ người dân, doanh nghiệp