Thứ bảy, 02/03/2024
Tái hòa nhập cộng đồng
(Thứ tư, 11/01/2023, 01:24 pm GMT+7)

Ngày 10/1/2023, Công an huyện Việt Yên tham mưu Ủy ban nhân dân huyện tổ chức cuộc thi 'Hành trình của niềm tin' giúp đỡ người thuộc diện tái hòa nhập cộng đồng tại Hội trường UBND huyện.

(Thứ sáu, 06/01/2023, 04:53 pm GMT+7)

Chính phủ ban hành Nghị định số 49/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật Thi hành án hình sự về tái hòa nhập cộng đồng.

(Thứ ba, 03/01/2023, 07:46 pm GMT+7)

Đề án ““Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tái hòa nhập cộng đồng trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021-2025” được Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành ngày 06/11/2023

(Thứ bảy, 08/10/2022, 11:14 am GMT+7)

Ngày 07/10/2022, huyện Việt Yên tổ chức Hội nghị ra mắt mô hình điểm “Hội Nông dân phòng chống tội phạm, giúp đỡ người tái hòa nhập cộng đồng” tại xã Thượng Lan.

Hỗ trợ người dân, doanh nghiệp