Chủ nhật, 23/06/2024
Góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thi hành tạm giữ, tạm giam

Góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thi hành tạm giữ, tạm giam

Ngày 21/6/2024, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội thảo hoàn thiện pháp luật trong công tác thi hành tạm giữ, tạm giam (TGTG). Trung tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội thảo.

Hỗ trợ người dân, doanh nghiệp