Thông tin hỗ trợ doanh nghiệp
(Thứ sáu, 17/06/2022, 09:55 pm GMT+7)

Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ cho cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp

(Thứ năm, 16/06/2022, 10:12 am GMT+7)

Việc xây dựng và thực phương án chữa cháy, phương án cứu nạn, cứu hộ giúp các cơ sở, chủ phương tiện, chủ tịch UBND cấp xã làm tốt công tác phòng cháy ngay tại cơ sở và khi có cháy, nổ, tại nạn, sự cố xảy ra thì xử lý kịp thời và có hiệu quả, đồng thời đáp ứng được phương châm 4...

(Thứ năm, 02/06/2022, 10:24 pm GMT+7)

Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH gửi thư ngỏ đến các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

(Thứ bảy, 07/05/2022, 12:37 pm GMT+7)

Lãnh đạo và cán bộ phụ trách công tác hành chính, nhân sự của hơn 70 doanh nghiệp đóng trên địa bàn huyện Lạng Giang và TP Bắc Giang có sử dụng lao động nước ngoài vừa được Sở Ngoại vụ Bắc Giang tổ chức tập huấn về chính sách quản lý người nước ngoài dành cho doanh nghiệp.