Thứ bảy, 02/03/2024
Cấp thẻ Căn cước công dân
(Thứ ba, 12/07/2022, 08:46 am GMT+7)

Hướng dẫn cách tra cứu số định danh cá nhân trực tuyến qua cổng dịch vụ công khi công dân chưa có CCCD

(Thứ bảy, 25/06/2022, 10:30 am GMT+7)

Tăng mức thu lệ phí làm CCCD kể từ ngày 01/7/2022

(Thứ sáu, 17/06/2022, 10:14 pm GMT+7)

Thực hiện Cao điểm thu nhận hồ sơ định danh điện tử trên địa bàn tỉnh

(Thứ tư, 08/06/2022, 06:54 pm GMT+7)

Ưu tiên thu nhận hồ sơ CCCD, ĐDĐT đối với những trường hợp đăng ký lịch thu nhận hồ sơ trên Cổng Dịch vụ công trực tuyến

Hỗ trợ người dân, doanh nghiệp