Chủ nhật, 03/03/2024
Cấp thẻ Căn cước công dân
(Thứ bảy, 09/10/2021, 03:52 pm GMT+7)

Lịch thu nhận hồ sơ cấp Căn cước công dân trên địa bàn tỉnh Bắc Giang từ ngày 11/10/2021 đến ngày 17/10/2021

(Thứ tư, 06/10/2021, 02:30 pm GMT+7)

Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an cho biết, hiện đang xây dựng, hoàn thiện giải pháp bổ sung các tiện ích số trên thẻ căn cước công dân (CCCD) gắn chíp điện tử.

(Chủ nhật, 03/10/2021, 10:49 am GMT+7)

Lịch thu nhận hồ sơ cấp Căn cước công dân trên địa bàn tỉnh Bắc Giang từ ngày 04/10/2021 đến ngày 10/10/2021

(Thứ bảy, 25/09/2021, 10:12 am GMT+7)

Lịch thu nhận hồ sơ cấp Căn cước công dân (CCCD) trên địa bàn tỉnh Bắc Giang từ ngày 27/9/2021 đến ngày 03/10/2021

Hỗ trợ người dân, doanh nghiệp