Chủ nhật, 03/03/2024
Cấp thẻ Căn cước công dân
(Thứ hai, 03/01/2022, 03:45 pm GMT+7)

Lịch thu nhận hồ sơ cấp Căn cước công dân trên địa bàn tỉnh Bắc Giang từ ngày 04/01/2022 đến ngày 09/01/2022

(Chủ nhật, 26/12/2021, 05:47 pm GMT+7)

Lịch thu nhận hồ sơ cấp Căn cước công dân trên địa bàn tỉnh Bắc Giang từ ngày 27/12/2021 đến ngày 31/12/2021

(Thứ tư, 22/12/2021, 01:33 pm GMT+7)

Tiếp tục thu nhận hồ sơ CCCD tại trụ sở tiếp dân Công an tỉnh từ ngày 23/12/2021

(Thứ bảy, 18/12/2021, 02:53 pm GMT+7)

Lịch thu nhận hồ sơ cấp CCCD trên địa bàn tỉnh Bắc Giang từ ngày 20/12/2021 đến ngày 26/12/2021

Hỗ trợ người dân, doanh nghiệp