Thứ bảy, 02/03/2024
Cấp thẻ Căn cước công dân
(Thứ bảy, 16/04/2022, 11:23 am GMT+7)

Để đảm bảo công dân sinh năm 2004 và sinh năm 2007 trên địa bàn được cấp Căn cước công dân và định danh điện tử để phục vụ tham gia các kỳ thi. Công an tỉnh Bắc Giang triển khai kế hoạch Cao điểm thu nhận hồ sơ CCCD và định danh điện tử cho nhóm công dân trên từ ngày 12/4/2022 đến ngày...

(Thứ sáu, 08/04/2022, 02:45 pm GMT+7)

Ngày 25/12/2021, Bộ công an phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đối với 03 thủ tục và mức độ 4 đối với 04 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Căn cước công dân

(Thứ ba, 01/03/2022, 02:59 pm GMT+7)

Bộ Y tế vừa có Công văn số 931/BYT-BH gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc các Bộ, ngành về việc hướng dẫn triển khai thí điểm khám chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chíp

(Thứ bảy, 26/02/2022, 04:53 pm GMT+7)

Năm 2021, Công an tỉnh Bắc Giang đã thu nhận 1.317.698 hồ sơ CCCD cho công dân trong độ tuổi theo quy định. Đến nay, Bắc Giang đã được Bộ Công an in 1.075.024 thẻ CCCD, hiện còn 216.499 hồ sơ đang chờ Bộ Công an in thẻ CCCD. Công an tỉnh đã kịp thời chuyển trả 1.073.621 thẻ CCCD cho công dân thực hiện...

Hỗ trợ người dân, doanh nghiệp