Chủ nhật, 23/06/2024
(Thứ hai, 24/04/2023, 06:00 pm GMT+7)

        Đề xuất Chứng minh nhân dân sử dụng đến hết năm 2024; bổ sung quy định về cấp thẻ căn cước công dân cho công dân Việt Nam dưới 14 tuổi; lược bỏ vân tay, sửa đổi thông tin số thẻ căn cước công dân, quê quán, nơi thường trú... là những điểm mới của dự thảo Luật Căn cước công dân (sửa đổi) được Bộ Công an trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 5.

Căn cước công dân gắn chip.

        Mở rộng đối tượng áp dụng

        Dự thảo Luật mở rộng đối tượng áp dụng so với Luật Căn cước công dân (CCCD) năm 2014, ngoài áp dụng đối với công dân Việt Nam, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan, Luật này còn áp dụng đối với người gốc Việt Nam là người không quốc tịch đang sinh sống tại Việt Nam.

        Việc bổ sung nội dung cấp giấy chứng nhận CCCD và số định danh nhằm quản lý được toàn bộ công dân và người gốc Việt Nam đang sinh sống tại địa phương; tạo thuận lợi cho công tác hoạch định chính sách phát triển xã hội; bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

        Sửa đổi thông tin số thẻ CCCD, quê quán, nơi thường trú; lược bỏ vân tay

        Về nội dung thể hiện trên thẻ CCCD, dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung theo hướng lược bỏ vân tay; sửa đổi thông tin số thẻ CCCD thành số định danh cá nhân, quê quán thành nơi đăng ký khai sinh, nơi thường trú thành nơi cư trú và chữ ký của người cấp thẻ được thay thế bằng dòng chữ 'Nơi cấp: Bộ Công an' để phù hợp với các nội dung khác được sửa đổi, bổ sung tại dự thảo Luật.

        Bổ sung quy định về cấp thẻ CCCD cho công dân Việt Nam dưới 14 tuổi

        Dự thảo Luật bổ sung quy định về quản lý, cấp thẻ CCCD cho công dân Việt Nam dưới 14 tuổi và cấp giấy chứng nhận căn cước cho người gốc Việt Nam để bảo đảm quyền, lợi ích chính đáng của họ và phục vụ công tác quản lý nhà nước; phát huy giá trị, tiện ích của thẻ CCCD trong hoạt động của Chính phủ số, xã hội số.

        Việc cấp thẻ cho công dân dưới 14 tuổi sẽ thực hiện theo nhu cầu, còn đối với công dân từ đủ 14 tuổi trở lên là bắt buộc theo quy định của Luật CCCD hiện hành.

        Tách riêng trình tự, thủ tục cấp thẻ CCCD cho người dưới 14 tuổi, từ đủ 14 tuổi trở lên

        Theo đó, đối với công dân từ đủ 14 tuổi trở lên, trình tự, thủ tục cấp cơ bản không thay đổi; đối với công dân là trẻ em dưới 6 tuổi nhưng chưa đăng ký khai sinh thì thực hiện cấp thẻ CCCD đồng thời khi đăng ký khai sinh.

Trường hợp công dân là trẻ em đã đăng ký khai sinh thì cha, mẹ hoặc người giám hộ đến cơ quan quản lý căn cước và thực hiện thủ tục cấp thẻ CCCD theo quy định (trẻ em dưới 6 tuổi không thu nhận thông tin sinh trắc học).

Trường hợp công dân là trẻ em đủ 6 tuổi trở lên thì cha, mẹ hoặc người giám hộ phải đưa trẻ đến cơ quan quản lý căn cước để thu nhận ảnh khuôn mặt khi thực hiện thủ tục cấp thẻ CCCD.

        Cấp, đổi, cấp lại thẻ CCCD trong thời hạn 7 ngày làm việc

        Về thời hạn cấp, đổi, cấp lại thẻ CCCD, dự thảo Luật đã sửa đổi theo hướng kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định tại Luật này, cơ quan quản lý căn cước phải cấp, đổi, cấp lại thẻ CCCD cho công dân trong thời hạn 7 ngày làm việc.

        Tích hợp nhiều thông tin khác của công dân và người gốc Việt Nam

        Về thông tin về công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; thu thập, cập nhật thông tin và quản lý, khai thác và sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, dự thảo Luật quy định theo hướng mở rộng, tích hợp thêm nhiều thông tin khác của công dân và người gốc Việt Nam là người không quốc tịch đang sinh sống tại Việt Nam (người gốc Việt Nam) trong các cơ sở dữ liệu chuyên ngành vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu CCCD để trực tiếp phục vụ cho việc ứng dụng tiện ích của thẻ CCCD, tài khoản định danh điện tử, kết nối, chia sẻ, chứng thực dữ liệu công dân, phân tích, thiết lập bản đồ số dân cư.

        Quy định việc tích hợp thông tin khác ngoài thông tin trong Cơ sở dữ liệu CCCD vào thẻ CCCD

        Về tích hợp thông tin vào thẻ CCCD, dự thảo luật bổ sung quy định về việc tích hợp một số thông tin có tính ổn định, được sử dụng thường xuyên của công dân ngoài thông tin trong Cơ sở dữ liệu CCCD vào thẻ CCCD;

        Thẻ CCCD có giá trị sử dụng để cung cấp thông tin về công dân và tương đương việc xuất trình các giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền cấp có thông tin đã được in hoặc tích hợp trong thẻ CCCD.

Tài khoản định danh điện tử mức độ 2 có thể thay thế nhiều loại giấy tờ.

        Điều này giúp giảm giấy tờ cho công dân, tạo thuận lợi cho công dân trong thực hiện giao dịch dân sự, thực hiện chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính như:

        Thông tin về thẻ bảo hiểm y tế, sổ bảo hiểm xã hội, giấy phép lái xe, văn bằng, chứng chỉ, giấy khai sinh, giấy chứng nhận kết hôn hoặc giấy tờ khác thuộc lĩnh vực quản lý của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.

        Đề xuất Chứng minh nhân dân sử dụng đến hết năm 2024

        Về quy định chuyển tiếp, dự thảo Luật quy định chuyển tiếp theo hướng Chứng minh nhân dân (CMND) còn thời hạn sử dụng đã được cấp trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành thì được sử dụng đến hết ngày 31.12.2024; các loại giấy tờ có giá trị pháp lý đã phát hành có sử dụng thông tin từ CMND vẫn nguyên hiệu lực pháp luật.

        Luật CCCD 2014 quy định, CMND đã được cấp có giá trị sử dụng đến hết thời hạn theo quy định (15 năm), khi công dân có yêu cầu thì được đổi sang thẻ CCCD.

        Như vậy, với đề xuất mới, thời hạn sử dụng CMND sẽ bị rút ngắn còn gần 2 năm nữa, thay vì có thể dùng đến hết thời hạn kể từ thời điểm được cấp và công dân bắt buộc phải đổi từ CMND sang thẻ CCCD gắn chip.

Theo Báo Lao động

https://laodong.vn/thoi-su/nhung-diem-moi-dang-chu-y-cua-du-thao-luat-can-cuoc-cong-dan-sua-doi-1171844.ldo

Ý kiến
Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Hỗ trợ người dân, doanh nghiệp