Thứ bảy, 25/05/2024
Cấp thẻ Căn cước công dân
(Thứ bảy, 24/04/2021, 03:18 pm GMT+7)

LỊCH THU NHẬN HỒ SƠ CẤP CĂN CƯỚC CĂN CƯỚC CÔNG DÂN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC GIANG (Từ ngày 26/4/2021 đến 02/5/2021)

(Thứ bảy, 24/04/2021, 10:13 am GMT+7)

Giám đốc Công an tỉnh tặng thưởng tổ thu nhận hồ sơ cấp Căn cước công dân Công an huyện Tân Yên có thành tích xuất sắc đạt 705 hồ sơ trong ngày 22/4/2021

(Thứ sáu, 23/04/2021, 04:48 pm GMT+7)

Giám đốc Công an tỉnh tặng thưởng lực lượng trực tiếp làm Căn cước công dân Công an huyện Tân Yên có thành tích xuất sắc dẫn đầu toàn tỉnh trong 2 tuần liên tiếp

(Thứ tư, 21/04/2021, 09:54 pm GMT+7)

Trong quá trình thực hiện các giao dịch hành chính, dân sự, các Sở, ngành, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh có thể sử dụng chức năng quét mã QR-Code để kiểm tra thông tin công dân và số Chứng minh nhân dân trên thẻ Căn cước công dân.

Hỗ trợ người dân, doanh nghiệp