Thứ bảy, 02/03/2024
Cấp thẻ Căn cước công dân
(Thứ ba, 16/02/2021, 04:42 pm GMT+7)

Lịch và địa điểm tổ chức tiếp nhận thông tin cấp CCCD trên địa bàn tỉnh Bắc Giang từ ngày 17/02/2021 đến ngày 21/02/2021

(Thứ hai, 08/02/2021, 09:44 am GMT+7)

Lịch và địa điểm tiếp nhận thông tin cấp CCCD trên địa bàn tỉnh ngày 08, 09/02/2021. Từ ngày 10/02/2021 đến ngày 16/02/2021, lực lượng Công an dừng thực hiện việc thu thập thông tin cấp CCCD; để tập trung phục vụ công tác đảm bảo ANTT Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021

(Thứ tư, 03/02/2021, 04:20 pm GMT+7)

Từ ngày 04/02/2021, học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh nghỉ học để phòng, chống dịch Covid-19. Vì vậy Công an tỉnh thay đổi lịch và địa điểm tổ chức tiếp nhận thông tin cấp CCCD liên quan đến các trường PTTH để phù hợp với diễn biến tình hình dịch bệnh Covid-19.

(Thứ ba, 02/02/2021, 08:14 pm GMT+7)

Công an tỉnh Bắc Giang thông báo lịch và địa điểm tổ chức thu nhận thông tin cấp Căn cước Công dân từ ngày 03/02/2021 đến ngày 07/02/2021

Hỗ trợ người dân, doanh nghiệp