Thứ bảy, 25/05/2024
(Thứ hai, 03/05/2021, 07:35 am GMT+7)

LỊCH THU NHẬN HỒ SƠ CẤP CĂN CƯỚC CĂN CƯỚC CÔNG DÂN
TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC GIANG
(Từ ngày 03/5/2021 đến 09/5/2021)

  1. Công an thành phố Bắc Giang, số điện thoại tiếp nhận phản ánh: 0988247055

Thứ 2
3-5-2021
Thứ 3
4-5-2021
Thứ 4
5-5-2021
Thứ 5
6-5-2021
Thứ 6
7-5-2021
Thứ 7
8-5-2021
Chủ nhật
9-5-2021
UBND xã Song Khê UBND xã Tân Mỹ UBND phường Lê Lợi UBND xã Song Mai UBND phường
Hoàng Văn Thụ
UBND phường Mỹ Độ
UBND xã Đa Mai UBND phường Thọ Xương UBND xã Dĩnh Trì UBND phườngDĩnh Kế UBND phường Trần Phú                      
 

  2. Công an huyện Sơn Động, số điện thoại tiếp nhận phản ánh: 0977679898
Thứ 2
3-5-2021
Thứ 3
4-5-2021
Thứ 4
5-5-2021
Thứ 5
6-5-2021
Thứ 6
7-5-2021
Thứ 7
8-5-2021
Chủ nhật
9-5-2021
UBND TT. Tây Yên Tử UBND xã Vân Sơn UBND xã Cẩm Đàn UBND xã Yên Định UBND xã Đại Sơn Nhà văn hóa TDP 4 – TT. An Chân Nhà văn hóa TDP 4 – TT. An Chân
UBND xã Giáo Liêm UBND xã Tuấn Đạo UBND xã Long Sơn Nhà văn hóa TDP Thượng 1 – TT. An Châu Nhà văn hóa TDP Hạ 1 – TT. An Châu
 

  3. Công an huyện Lục Ngạn, số điện thoại tiếp nhận phản ánh: 0972693205

Thứ 2
3-5-2021
Thứ 3
4-5-2021
Thứ 4
5-5-2021
Thứ 5
6-5-2021
Thứ 6
7-5-2021
Thứ 7
8-5-2021
Chủ nhật
9-5-2021
UBND xã Mỹ An NVH thôn Trại Mới, xã Giáp Sơn NVH thôn Phì, xã Phì Điền NVH thôn Chay, xã Phì Điền NVH thôn Cầu Chét, xã Phì Điền UBND xã Tân Quang NVH thôn Thác Do, xã Tân Quang
NVH thôn Chão, xã Giáp Sơn NHV thôn Áp, xã Tân Quang NVH thôn Mai Tô, xã Phì Điền NVH thôn Mai Tô, xã Phì Điền
 

  4. Công an huyện Lạng Giang, số điện thoại tiếp nhận phản ánh: 0973241286

Thứ 2
3-5-2021
Thứ 3
4-5-2021
Thứ 4
5-5-2021
Thứ 5
6-5-2021
Thứ 6
7-5-2021
Thứ 7
8-5-2021
Chủ nhật
9-5-2021
UBND xã Hương Lạc UBND xã Thái Đào UBND xã Xuân Hương
 

  5. Công an huyện Lục Nam, số điện thoại tiếp nhận phản ánh: 0973907288

Thứ 2
3-5-2021
Thứ 3
4-5-2021
Thứ 4
5-5-2021
Thứ 5
6-5-2021
Thứ 6
7-5-2021
Thứ 7
8-5-2021
Chủ nhật
9-5-2021
UBND xã Bảo Đài UBND xã Đông Phú
 

  6. Công an huyện Yên Thế, số điện thoại tiếp nhận phản ánh: 0912848381

Thứ 2
3-5-2021
Thứ 3
4-5-2021
Thứ 4
5-5-2021
Thứ 5
6-5-2021
Thứ 6
7-5-2021
Thứ 7
8-5-2021
Chủ nhật
9-5-2021
Trường THPT Bố  Hạ UBND xã An Thượng UBND xã Tam Hiệp UBND xã Xuân Lương UBND xã Tam Tiến
 

  7. Công an huyện Tân Yên, số điện thoại tiếp nhận phản ánh: 02043878205

Thứ 2
3-5-2021
Thứ 3
4-5-2021
Thứ 4
5-5-2021
Thứ 5
6-5-2021
Thứ 6
7-5-2021
Thứ 7
8-5-2021
Chủ nhật
9-5-2021
UBND TT Cao Thượng
 

  8. Công an huyện Hiệp Hòa, số điện thoại tiếp nhận phản ánh: 0964812999

Thứ 2
3-5-2021
Thứ 3
4-5-2021
Thứ 4
5-5-2021
Thứ 5
6-5-2021
Thứ 6
7-5-2021
Thứ 7
8-5-2021
Chủ nhật
9-5-2021
 
UBND xã Châu Minh
 
UBND xã Hoàng Thanh
 
 

 
9. Công an huyện Việt Yên, sđt tiếp nhận phản ánh: 0936999369;0986282026

Thứ 2
3-5-2021
Thứ 3
4-5-2021
Thứ 4
5-5-2021
Thứ 5
6-5-2021
Thứ 6
7-5-2021
Thứ 7
8-5-2021
Chủ nhật
9-5-2021
UBND xã Hương Mai
UBND xã Thượng Lan
 

  10. Công an huyện Yên Dũng, sđt tiếp nhận phản ánh: 0849696855

Thứ 2
3-5-2021
Thứ 3
4-5-2021
Thứ 4
5-5-2021
Thứ 5
6-5-2021
Thứ 6
7-5-2021
Thứ 7
8-5-2021
Chủ nhật
9-5-2021
NHV thôn Dũng Tiến, xã Hương Gián NHV thôn Gáo Tiến, xã Hương Gián NHV thôn Ca, xã Hương Gián NHV thôn Kép, xã Hương Gián NHV thôn Tây, xã Hương Gián NHV thôn Quyết Chiến, xã Lão Hộ
 
Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH
Ý kiến
Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Hỗ trợ người dân, doanh nghiệp