Thứ bảy, 25/05/2024
(Thứ tư, 10/04/2024, 02:31 pm GMT+7)

Chủ tịch UBND tỉnh đã ký ban hành Quyết định số 387/QĐ-UBND ngày 29/02/2024 về việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh ban hành trong kỳ hệ thống hóa 2019-2023.

Công bố kèm theo Quyết định này kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do do HĐND, UBND tỉnh ban hành kỳ 2019-2023 bao gồm các Danh mục như sau:

- Danh mục văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực trong kỳ hệ thống hóa 2019-2023 (gồm 439 văn bản).

- Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực một phần trong kỳ hệ thống hóa 2019-2023 (gồm 66 văn bản).

- Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ trong kỳ hệ thống hóa 2019-2023 (gồm 227 văn bản).

- Danh mục văn bản quy phạm pháp luật cần sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới trong kỳ hệ thống hóa 2019-2023 (gồm 113 văn bản).

PHÒNG THAM MƯU

File đính kèm

Quyết định số 387

Danh mục VB QPPL còn hiệu lực

Danh mục VB QPPL hết hiệu lực một phần

Danh mục VB QPPL hết hiệu lực toàn bộ

Danh mục VB QPPL sửa đổi

Ý kiến
Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Hỗ trợ người dân, doanh nghiệp