Phòng, chống dịch bệnh Covid-19
(Thứ ba, 07/12/2021, 01:18 pm GMT+7)

ĐÁNH GIÁ CẤP ĐỘ DỊCH BỆNH COVID-19 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC GIANG

(Thứ ba, 07/12/2021, 10:59 am GMT+7)

Ngày 2/12/2021, CASĐ xử phạt 01 trường hợp "thông chốt" tổng số tiền 10.000.000đ

(Thứ hai, 06/12/2021, 01:13 pm GMT+7)

ĐÁNH GIÁ CẤP ĐỘ DỊCH BỆNH COVID-19 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC GIANG

(Chủ nhật, 05/12/2021, 07:52 pm GMT+7)

Thu hồi Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke đối với các cơ sở vi phạm quy định phòng, chống dịch Covid-19