Phòng, chống dịch bệnh Covid-19
(Thứ ba, 21/12/2021, 12:19 pm GMT+7)

ĐÁNH GIÁ CẤP ĐỘ DỊCH BỆNH COVID-19 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC GIANG

(Thứ hai, 20/12/2021, 12:17 pm GMT+7)

ĐÁNH GIÁ CẤP ĐỘ DỊCH BỆNH COVID-19 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC GIANG

(Thứ bảy, 18/12/2021, 02:52 pm GMT+7)

ĐÁNH GIÁ CẤP ĐỘ DỊCH BỆNH COVID-19 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC GIANG

(Thứ sáu, 17/12/2021, 01:45 pm GMT+7)

Ngày 13/12/2021, UBND huyện Hiệp Hòa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 4 thanh niên ở thôn Trung Hòa, xã Mai Trung về hành vi đi hát karaoke giữa mùa dịch nhưng không khai báo y tế kịp thời.