Phòng, chống dịch bệnh Covid-19
(Chủ nhật, 05/12/2021, 03:30 pm GMT+7)

Ngày 19/11/2021, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang đã ra các quyết định thu hồi giấy phép kinh doanh Karaoke đối với 05 cơ sở trên địa bàn huyện Yên Dũng do có các vi phạm trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

(Thứ bảy, 04/12/2021, 04:16 pm GMT+7)

ĐÁNH GIÁ CẤP ĐỘ DỊCH BỆNH COVID-19 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC GIANG

(Thứ bảy, 04/12/2021, 11:11 am GMT+7)

Qua theo dõi, các phương tiện hoạt động vận chuyển đưa, đón công nhân trên địa bàn huyện cơ bản chấp hành tốt các quy định về TTATGT và phòng chống dịch Covid-19

(Thứ bảy, 04/12/2021, 11:08 am GMT+7)

Để đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19 theo yêu cầu tại Chỉ thị số 01/CT-TTg về tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại cơ sở giam giữ trong Công an nhân dân