Thứ tư, 19/06/2024
Cấp thẻ Căn cước công dân
(Thứ sáu, 03/02/2023, 05:05 pm GMT+7)

Những trường hợp bắt buộc đổi CCCD gắn chíp trong năm 2023

(Chủ nhật, 18/12/2022, 01:29 pm GMT+7)

Công an tỉnh Bắc Giang trân trọng giới thiệu tới tổ chức, cá nhân quy định về kích hoạt, khóa, mở khóa tài khoản định danh điện tử

(Thứ sáu, 18/11/2022, 10:47 pm GMT+7)

Tiếp tục thực hiện đợt cao điểm “90 ngày, đêm” cấp căn cước công dân và định danh điện tử

(Thứ sáu, 18/11/2022, 02:39 pm GMT+7)

Ứng dụng VNeID có thể thay thế nhiều loại giấy tờ cá nhân

Hỗ trợ người dân, doanh nghiệp