Chủ nhật, 14/07/2024
Cấp thẻ Căn cước công dân
(Thứ hai, 24/04/2023, 06:00 pm GMT+7)

Đề xuất Chứng minh nhân dân sử dụng đến hết năm 2024; bổ sung quy định về cấp thẻ căn cước công dân cho công dân Việt Nam dưới 14 tuổi; lược bỏ vân tay, sửa đổi thông tin số thẻ căn cước công dân, quê quán, nơi thường trú... là những điểm mới của dự thảo Luật Căn cước công dân (sửa đổi) được...

(Thứ tư, 29/03/2023, 09:39 am GMT+7)

Thủ tục cấp thẻ Căn cước công dân lần đầu được thực hiện như thế nào? Cấp Căn cước lần đầu thì người dân có phải trả bất kỳ chi phí nào không?

(Thứ năm, 16/02/2023, 06:15 pm GMT+7)

Tập trung thu nhận hồ sơ CCCD cho học sinh sinh năm 2004 đến năm 2008 trên địa bàn tỉnh để tham dự các kỳ thi năm 2023

(Thứ sáu, 03/02/2023, 05:05 pm GMT+7)

Những trường hợp bắt buộc đổi CCCD gắn chíp trong năm 2023

Hỗ trợ người dân, doanh nghiệp