Thứ hai, 15/07/2024
Cấp thẻ Căn cước công dân
(Thứ bảy, 13/03/2021, 02:23 pm GMT+7)

Lịch thu nhận hồ sơ cấp Căn cước công dân trên địa bàn tỉnh Bắc Giang từ ngày 15/3/2021 đến ngày 21/3/2021

(Chủ nhật, 07/03/2021, 09:55 am GMT+7)

Lịch thu nhận hồ sơ cấp Căn cước công dân (CCCD) trên địa bàn tỉnh Bắc Giang từ ngày 08/3/2021 đến ngày 14/3/2021

(Thứ năm, 04/03/2021, 11:05 am GMT+7)

Giải đáp các ý kiến của công dân về công tác cấp Căn cước công dân trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

(Thứ sáu, 26/02/2021, 04:07 pm GMT+7)

LỊCH THU NHẬN HỒ SƠ CẤP CĂN CƯỚC CĂN CƯỚC CÔNG DÂN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC GIANG (Từ ngày 01/3/2021 đến 07/3/2021)

Hỗ trợ người dân, doanh nghiệp