Thứ bảy, 25/05/2024
(Chủ nhật, 09/05/2021, 06:07 pm GMT+7)
 
LỊCH THU NHẬN HỒ SƠ CẤP CĂN CƯỚC CĂN CƯỚC CÔNG DÂN
TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC GIANG
(Từ ngày 10/5/2021 đến 16/5/2021)
 
1. Công an thành phố Bắc Giang, số điện thoại tiếp nhận phản ánh :0988247055
Thứ 2
10-5-2021
Thứ 3
11-5-2021
Thứ 4
12-5-2021
Thứ 5
13-5-2021
Thứ 6
14-5-2021
Thứ 7
15-5-2021
Chủ nhật
16-5-2021
UBND xã Đồng Sơn UBND xã Tân Mỹ UBND xã Dĩnh Trì UBND phường Trần Nguyên Hãn Nghỉ đem máy đi cập nhật dữ liệu UBND phường Song Mai UBND xã Tân Mỹ
UBND xã Tân Tiến UBND phường Đa Mai UBND phường Thọ Xương UBND phường Hoàng Văn Thụ UBND phường Thọ Xương UBND xã Tân Tiến
 
2. Công an huyện Sơn Động, số điện thoại tiếp nhận phản ánh :0977679898
Thứ 2
10-5-2021
Thứ 3
11-5-2021
Thứ 4
12-5-2021
Thứ 5
13-5-2021
Thứ 6
14-5-2021
Thứ 7
15-5-2021
Chủ nhật
16-5-2021
UBND xã An Bá UBND xã Dương Hưu THPT Sơn Động số 3 THPT Sơn Động số 1 Nghỉ đem máy đi cập nhật dữ liệu Trụ sở Công an huyện Sơn Động –TT. An Châu
 
3. Công an huyện Lục Ngạn, số điện thoại tiếp nhận phản ánh :0972693205
Thứ 2
10-5-2021
Thứ 3
11-5-2021
Thứ 4
12-5-2021
Thứ 5
13-5-2021
Thứ 6
14-5-2021
Thứ 7
15-5-2021
Chủ nhật
16-5-2021
UBND xã Đồng Cốc UBND xã Tân Hoa UBND xã Tân Hoa UBND xã Biển Động Nghỉ đem máy đi cập nhật dữ liệu UBND xã Biển Động Trưởng tiểu học xã Kiên Lao
 
4. Công an huyện Lạng Giang, số điện thoại tiếp nhận phản ánh :0973241286
Thứ 2
10-5-2021
Thứ 3
11-5-2021
Thứ 4
12-5-2021
Thứ 5
13-5-2021
Thứ 6
14-5-2021
Thứ 7
15-5-2021
Chủ nhật
16-5-2021
UBND xã Xuân Hương UBND xã Nghĩa Hòa UBND xã Nghĩa Hòa UBND xã Quang Thịnh Nghỉ đem máy đi cập nhật dữ liệu UBND xã Quang Thịnh UBND xã Quang Thịnh
 
5. Công an huyện Lục Nam, số điện thoại tiếp nhận phản ánh :0973907288
Thứ 2
10-5-2021
Thứ 3
11-5-2021
Thứ 4
12-5-2021
Thứ 5
13-5-2021
Thứ 6
14-5-2021
Thứ 7
15-5-2021
Chủ nhật
16-5-2021
UBND xã Đông Hưng Nghỉ đem máy đi cập nhật dữ liệu UBND xã Đan Hội UBND xã Cẩm Lý
 
6. Công an huyện Yên Thế, số điện thoại tiếp nhận phản ánh :0912848381
Thứ 2
10-5-2021
Thứ 3
11-5-2021
Thứ 4
12-5-2021
Thứ 5
13-5-2021
Thứ 6
14-5-2021
Thứ 7
15-5-2021
Chủ nhật
16-5-2021
UBND xã Canh Nậu UBND xã Canh Nậu UBND xã Tân Sỏi UBND xã Hương Vĩ Nghỉ đem máy đi cập nhật dữ liệu UBND xã Tiến Thắng Trường Trung cấp nghề
 
7. Công an huyện Tân Yên, số điện thoại tiếp nhận phản ánh :02043878205
Thứ 2
10-5-2021
Thứ 3
11-5-2021
Thứ 4
12-5-2021
Thứ 5
13-5-2021
Thứ 6
14-5-2021
Thứ 7
15-5-2021
Chủ nhật
16-5-2021
UBND xã Việt Ngọc Nghỉ đem máy đi cập nhật dữ liệu UBND xã Việt Ngọc
 
8. Công an huyện Hiệp Hòa, số điện thoại tiếp nhận phản ánh :0964812999
Thứ 2
10-5-2021
Thứ 3
11-5-2021
Thứ 4
12-5-2021
Thứ 5
13-5-2021
Thứ 6
14-5-2021
Thứ 7
15-5-2021
Chủ nhật
16-5-2021
UBND xã Hoàng Thanh UBND xã Hoàng Thanh UBND xã Hương Lâm UBND xã Hương Lâm Nghỉ đem máy đi cập nhật dữ liệu UBND xã Hương Lâm UBND xã Hương Lâm
 
 
9. Công an huyện Việt Yên, sđt tiếp nhận phản ánh :0936999369;0986282026
Thứ 2
10-5-2021
Thứ 3
11-5-2021
Thứ 4
12-5-2021
Thứ 5
13-5-2021
Thứ 6
14-5-2021
Thứ 7
15-5-2021
Chủ nhật
16-5-2021
UBND xã Nghĩa Trung UBND xã Nghĩa Trung UBND xã Nghĩa Trung UBND xã Nghĩa Trung Nghỉ đem máy đi cập nhật dữ liệu UBND xã Nghĩa Trung UBND xã Nghĩa Trung
 
 
10. Công an huyện Yên Dũng, sđt tiếp nhận phản ánh:0849696855
Thứ 2
10-5-2021
Thứ 3
11-5-2021
Thứ 4
12-5-2021
Thứ 5
13-5-2021
Thứ 6
14-5-2021
Thứ 7
15-5-2021
Chủ nhật
16-5-2021
UBND xã Quỳnh Sơn UBND xã Quỳnh Sơn UBND xã Quỳnh Sơn UBND xã Quỳnh Sơn Nghỉ đem máy đi cập nhật dữ liệu UBND xã Trí Yên UBND xã Trí Yên
 

Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH

 

Ý kiến
Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Hỗ trợ người dân, doanh nghiệp