Thứ ba, 21/03/2023
Thông tin hỗ trợ doanh nghiệp
(Thứ năm, 16/03/2023, 11:34 am GMT+7)

Bảng báo giá trang, thiết bị PCCC và CNCH của một số doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ thiết bị, phương tiện PCCC trên địa bàn tỉnh

(Thứ năm, 09/03/2023, 10:48 am GMT+7)

Ngày 30/11/2022, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số 06/2022/TT-BXD ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 06:2022/BXD về an toàn cháy cho nhà và công trình, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16/01/2023

(Thứ ba, 21/02/2023, 06:24 am GMT+7)

Dịch vụ công trực tuyến lĩnh vực quản lý xuất nhập cảnh

(Thứ ba, 21/02/2023, 06:14 am GMT+7)

Dịch vụ công trực tuyến lĩnh vực quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo

Hỗ trợ người dân, doanh nghiệp