Thông tin hỗ trợ doanh nghiệp
(Thứ năm, 02/06/2022, 10:24 pm GMT+7)

Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH gửi thư ngỏ đến các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

(Thứ bảy, 07/05/2022, 12:37 pm GMT+7)

Lãnh đạo và cán bộ phụ trách công tác hành chính, nhân sự của hơn 70 doanh nghiệp đóng trên địa bàn huyện Lạng Giang và TP Bắc Giang có sử dụng lao động nước ngoài vừa được Sở Ngoại vụ Bắc Giang tổ chức tập huấn về chính sách quản lý người nước ngoài dành cho doanh nghiệp.

(Thứ năm, 14/04/2022, 05:42 pm GMT+7)

Để giúp các cơ quan, tổ chức và cá nhân áp dụng tốt Tiêu chuẩn kỹ thuật về PCCC, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH tóm lược những quy định mới cần lưu ý khi áp dụng Tiêu chuẩn TCVN 5738:2021 Phòng cháy chữa cháy - Hệ thống báo cháy tự động - Yêu cầu kỹ thuật như sau:

(Thứ bảy, 22/01/2022, 05:37 pm GMT+7)

Ngày 20/01/2022, Giám đốc Công an tỉnh đã gửi thư chúc mừng năm mới tới cộng đồng doanh nghiệp. Trang thông tin điện tử xin đăng tải toàn văn thư chúc mừng năm mới