Thứ tư, 19/06/2024
Cấp thẻ Căn cước công dân
(Chủ nhật, 24/10/2021, 02:31 pm GMT+7)

Lịch thu nhận hồ sơ cấp CCCD trên địa bàn tỉnh Bắc Giang từ ngày 25/10/2021 đến ngày 31/10/2021

(Chủ nhật, 17/10/2021, 08:45 am GMT+7)

Lịch thu nhận hồ sơ cấp Căn cước công dân trên địa bàn tỉnh Bắc Giang từ ngày 18/10/2021 đến ngày 24/10/2021

(Thứ bảy, 09/10/2021, 03:52 pm GMT+7)

Lịch thu nhận hồ sơ cấp Căn cước công dân trên địa bàn tỉnh Bắc Giang từ ngày 11/10/2021 đến ngày 17/10/2021

(Thứ tư, 06/10/2021, 02:30 pm GMT+7)

Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an cho biết, hiện đang xây dựng, hoàn thiện giải pháp bổ sung các tiện ích số trên thẻ căn cước công dân (CCCD) gắn chíp điện tử.

Hỗ trợ người dân, doanh nghiệp