Thứ tư, 19/06/2024
Cấp thẻ Căn cước công dân
(Thứ bảy, 08/01/2022, 09:51 am GMT+7)

ngày 06/01/2020, Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư, Bộ Công an chính thức đưa vào vận hành hệ thống tổng đài hướng dẫn, giải đáp các thắc mắc trong công tác cấp CCCD và các công tác liên quan đến đăng ký, quản lý cư trú, dữ liệu dân cư. Công dân có các vấn đề vướng mắc trong quá trình thực...

(Thứ bảy, 08/01/2022, 09:42 am GMT+7)

Lịch thu nhận hồ sơ cấp Căn cước công dân trên địa bàn tỉnh Bắc Giang từ ngày 10/01/2022 đến ngày 16/01/2022

(Thứ hai, 03/01/2022, 03:45 pm GMT+7)

Lịch thu nhận hồ sơ cấp Căn cước công dân trên địa bàn tỉnh Bắc Giang từ ngày 04/01/2022 đến ngày 09/01/2022

(Chủ nhật, 26/12/2021, 05:47 pm GMT+7)

Lịch thu nhận hồ sơ cấp Căn cước công dân trên địa bàn tỉnh Bắc Giang từ ngày 27/12/2021 đến ngày 31/12/2021

Hỗ trợ người dân, doanh nghiệp