Chủ nhật, 14/07/2024
Cấp thẻ Căn cước công dân
(Chủ nhật, 12/12/2021, 06:50 pm GMT+7)

Kết quả thu nhận CCCD và trả CCCD

(Chủ nhật, 12/12/2021, 06:34 pm GMT+7)

LỊCH THU NHẬN HỒ SƠ CẤP CĂN CƯỚC CÔNG DÂN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC GIANG

(Thứ bảy, 04/12/2021, 08:47 pm GMT+7)

LỊCH THU NHẬN HỒ SƠ CẤP CĂN CƯỚC CÔNG DÂN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC GIANG (Từ ngày 06/12/2021 đến 12/12/2021)

(Thứ hai, 29/11/2021, 05:03 pm GMT+7)

Ngày 28/11/2021, do diễn biến tình hình Covid - 19 của huyện Yên Dũng có phát sinh vấn đề liên quan đến dịch bệnh Covid - 19 nên tạm ngừng cấp CCCD. Đến 29/11/2021, do tình hình dịch bệnh Covid 19 tại Yên Dũng đã được đảm bảo, Công an huyện tổ chức thu nhận lại từ ngày 30/11/2021.

Hỗ trợ người dân, doanh nghiệp