(Thứ năm, 15/10/2020, 08:35 am GMT+7)
Chiều ngày 14/10, Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Giang khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, đã bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 15 đồng chí. Sau đây là Danh sách Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XIX:

Theo Cổng thông tin điện tử Bắc Giang