(Thứ hai, 09/01/2017, 09:17 am GMT+7)

Họ và tên đối tượng: Đỗ Văn Hùng

Năm sinh: 1987
Nơi ĐKTT: thôn Phú Thuận, Đoan Bái, Huyện Hiệp Hòa, Tỉnh Bắc Giang. 
Chỗ ở trước khi trốn: thôn Phú Thuận, Đoan Bái, Huyện Hiệp Hòa, Tỉnh Bắc Giang.
Họ tên bố: Đỗ Văn Chiến
Họ tên mẹ: Nguyễn Thị Thanh
Can tội: Đánh bạc
Quyết định truy nã số: 539
Ngày ra quyết định: 16/11/2016
Đơn vị ra quyết định: CQ Thi Hành Án Hình Sự, Tỉnh Bắc Giang