Thứ hai, 24/06/2024
(Thứ ba, 11/07/2023, 02:03 pm GMT+7)

a) Trình tự thực hiện:

Bước 1. Cán bộ, chiến sĩ kiểm tra thị lực tại cơ sở y tế.

Bước 2. Nộp hóa đơn, chứng từ hợp lệ tại các đơn vị hậu cần, tài chính.

Bước 3. Các đơn vị hậu cần, tài chính căn cứ nguồn kinh phí Bộ Công an cấp sẽ tiếp nhận và thanh toán các hóa đơn, chứng từ của các đơn vị.

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Đề nghị thanh toán của cá nhân và đơn vị;

- Giấy khám thị lực của trung tâm y tế hoặc cơ sở khám mắt;

- Hóa đơn mua kính mắt;

- Các hóa đơn, chứng từ hợp lệ.

- Phiếu chi.

* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

d) Thời hạn giải quyết: Trong năm ngân sách.

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Công an các đơn vị, địa phương.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Hóa đơn, chứng từ được thanh toán.

h) Phí, lệ phí (nếu có): Không quy định.

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định.

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không quy định.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Thông tư số 55/2010/TT-BCA, ngày13/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về công tác quản lý, chăm sóc sức khỏe cán bộ, chiến sĩ trong Công an nhân dân.

- Nghị định số 01/2021/NĐ-CP, ngày 21/10/2021 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn cơ bản về vật chất hậu cần đối với sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ đang phục vụ trong lực lượng Công an nhân dân;

- Nghị định số 70/2015/NĐ-CP ngày 01/9/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHYT đối với Quân đội nhân dân, Công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu.

- Thông tư số 107/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ kế toán hành chính sự nghiệp.

Ý kiến
Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Hỗ trợ người dân, doanh nghiệp