Thứ hai, 24/06/2024
(Thứ ba, 11/07/2023, 02:03 pm GMT+7)

a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1. Các Phòng, Công an cấp Huyện đề nghị thanh toán kinh phí hỗ trợ điều tra gửi Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an địa phương để báo cáo Thủ trưởng Cơ quan CSĐT phê duyệt thanh toán.

- Bước 2. Phòng Hậu cần tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ, chứng từ của Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra để quyết toán ngân sách với Cục Tài chính (BCA) theo quy định.

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

d) Thời hạn giải quyết:

- Quyết định khen thưởng của cấp có thẩm quyền

- Phiếu đề xuất chi kinh phí điều tra kèm theo giấy biên nhận cá nhân, tập thể được khen thưởng.

* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Công an các đơn vị, địa phương

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Phiếu đề xuất chi.

h) Phí, lệ phí (nếu có): Không quy định.      

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

          - Mẫu số 01: Phiếu đề xuất chi (Ban hành kèm theo Thông tư 107/2017/TT- BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính);

          - Quyết định khen thưởng.

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Thông tư số 03/2013/TT-BCA, ngày 10/01/2013 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí điều tra trong Công an nhân dân;

- Thông tư số 107/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ kế toán hành chính sự nghiệp.

Ý kiến
Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Hỗ trợ người dân, doanh nghiệp