Chủ nhật, 14/07/2024
(Thứ ba, 11/07/2023, 02:04 pm GMT+7)

a) Trình tự thực hiện:

- Các đơn vị trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức có thu kiểm tra biên lai thu tiền và thống kê tổng số lệ phí đã thu

- Lập bản kê số tiền phải nộp theo quy định;

- Nộp ủy nhiệm chi về Cơ quan Hậu cần Công an đơn vị, địa phương;

- Phân công cán bộ nộp số tiền là lệ phí thực hiện các thủ tục hành chính cho Kho bạc Nhà nước tỉnh và nhận giấy nộp tiền.

- Kho bạc Nhà nước tỉnh gửi ủy nhiệm chi về Cơ quan Hậu cần - Công an đơn vị, địa phương.

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Biên lai thu lệ phí thực hiện thủ tục hành chính;

- Bản kê nộp lệ phí;

- Giấy nộp tiền.

* Số lượng (01 bộ hồ sơ)

d) Thời hạn giải quyết: Trong 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Công an các đơn vị, địa phương

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Nộp tiền vào Ngân sách nhà nước

h) Phí, lệ phí (nếu có): Không quy định.

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định.

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không quy định.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Thông tư số 229/2016/TT-BTC, ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí đăng ký và cấp biển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ;

- Thông tư số 258/2016/TT-BTC, ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu,chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy;

- Thông tư số 02/2021/TT-BTC ngày 08/02/2021 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý và sử dụng phí kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy;

- Thông tư số 59/2019/TT-BTC, ngày 30/8/2019 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp căn cước công dân;

- Thông tư số 25/2021/TT-BTC, ngày 07/4/2021 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực xuất cảnh, nhập cảnh, quá cánh, cư trú tại Việt Nam;

- Thông tư số 23/2019/TT-BTC, ngày 19/4/2019 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 218/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện thuộc lĩnh vực an ninh, phí sát hạch chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ; lệ phí cấp giấy phép quản lý pháo; cấp giấy phép quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

Ý kiến
Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Hỗ trợ người dân, doanh nghiệp