Chủ nhật, 14/07/2024
(Thứ tư, 08/05/2024, 04:12 pm GMT+7)

Thể lệ Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về căn cước, định danh và xác thực điện tử của Việt Nam” trên địa bàn tỉnh Bắc Giang như sau:

1. CUỘC THI TRÊN ỨNG DỤNG VNEID

1.1. Đối tượng: Là công dân Việt Nam đã đăng ký sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2 (trừ thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ giúp việc và những bộ phận có liên quan trực tiếp vào quá trình tổ chức cuộc thi).

1.2. Nội dung: Pháp luật quy định về căn cước, định danh và xác thực điện tử của Việt nam.

1.3. Hình thức: Trả lời câu hỏi trắc nghiệm trên VNeID.

1.4. Thời gian: Bắt đầu từ tháng 5/2024 đến hết ngày 10/7/2024. (Chi tiết được thông báo cụ thể tại Thể lệ cuộc thi trong mã Qrcode)

2. CUỘC THI VIẾT

2.1. Đối tượng: Tập thể, cá nhân tham gia (trừ thành viên trong Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ Giúp việc, Tổ Thư ký và các cá nhân, tổ chức liên quan trực tiếp đến tổ chức cuộc thi này). Đối với các bài thi đã tham dự tại các cuộc thi khác tương tự không được tham gia tại cuộc thi này.

2.2. Hình thức: Tập thể, cá nhân tham gia cuộc thi dưới hình thức thi viết bằng tiếng Việt, viết tay hoặc đánh máy trên khổ giấy A4 (không photocopy), video, clip, khuyến kích các hình thức sáng tạo, ứng dụng công nghệ để tham gia cuộc thi.

2.3. Nội dung: Nội dung câu hỏi, thi viết liên quan đến các quy định của pháp luật về căn cước, định danh và xác thực diện tử được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 27/11/2023 (Luật căn cước công dân năm 2023 số 26/2023/QH15) và các văn bản pháp luật hướng dẫn thi hành.

2.4. Thời gian: Hoàn thành xong trước ngày 10/7/2024.

Ban Biên tập

Ý kiến
Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Hỗ trợ người dân, doanh nghiệp