Chủ nhật, 14/07/2024
(Thứ tư, 03/07/2024, 06:54 am GMT+7)

Việc giám định y khoa để xác định thương tật, bệnh tật đối với người bị thương, thương binh, thương binh loại B, người hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh, thân nhân của người có công với cách mạng và xác định bệnh, tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hóa học đối với người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ thực hiện theo quy định tại Nghị định 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021.

Trong đó, hồ sơ, chẩn đoán và giám định y khoa bệnh, tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hóa học; Phương pháp tổng hợp tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể thực hiện theo các quy định sau:

(1) Hồ sơ giám định y khoa

- Bản tóm tắt hồ sơ bệnh án, Giấy chứng nhận phẫu thuật thực hiện theo quy định Mẫu số 2 và Mẫu số 52 tại Phụ lục số XXIX ban hành kèm theo Thông tư 32/2023/TT-BYT ngày 31/12/2023.

- Giấy ra viện thực hiện theo quy định tại Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư 18/2022/TT-BYT sửa đổi, bổ sung Thông tư 56/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017.

(2) Chẩn đoán bệnh, tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hóa học thực hiện theo hướng dẫn tại Quyết định 3201/QĐ-BYT ngày 29/6/2016 của Bộ Y tế về việc phê duyệt tài liệu chuyên môn “Hướng dẫn chẩn đoán bệnh, tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hóa học/dioxin”.

(3) Giám định y khoa bệnh, tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hóa học theo hướng dẫn tại Quyết định 4779/QĐ-BYT ngày 30/12/2023 về việc phê duyệt tài liệu hướng dẫn giám định y khoa bệnh, tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hóa học/dioxin trên cơ sở tài liệu ban hành kèm theo Quyết định 3201/QĐ-BYT ngày 29/6/2016.

(4) Phương pháp tổng hợp tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể thực hiện theo quy định tại Điều 168 Nghị định 131/2021/NĐ-CP và Thông tư liên tịch 28/2013/TTLT-BYT-BLĐTBXH quy định tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích, bệnh, tật và bệnh nghề nghiệp…

Vũ Hạnh - Phòng TCCB

Ý kiến
Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Hỗ trợ người dân, doanh nghiệp