Hướng dẫn thủ tục hành chính

Chính sách

 1. Xét hưởng chế độ đối với cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân tham gia kháng chiến chống Mỹ có dưới 20 năm công tác trong Công an nhân dân đã thôi việc, xuất ngũ về địa phương
 2. Thủ tục: Xét công nhận người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc tại Công an cấp tỉnh
 3. Thủ tục: Xét công nhận người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945 và người hoạt động cách mạng từ 01/01/1945 đến trước tổng khởi nghĩa 19/8/1945 tại Công an cấp tỉnh
 4. Thủ tục: Xét công nhận liệt sỹ, cấp bằng “Tổ quốc ghi công” và “Giấy chứng nhận gia đình liệt sỹ” đối với liệt sỹ và thân nhân liệt sỹ tại Công an cấp tỉnh
 5. Xét khen thưởng trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại Công an cấp tỉnh
 6. Thủ tục: Trợ cấp khó khăn đột xuất cho thân nhân hạ sĩ quan, chiến sĩ đang thực hiện nghĩa vụ tham gia trong lực lượng Công an nhân dân
 7. Cấp thẻ bảo hiểm y tế cho thân nhân của sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ đang công tác trong lực lượng Công an nhân dân
 8. Thủ tục: Xét hưởng chế độ đối với người trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào nhưng chưa được hưởng chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nước tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
 9. Xét hưởng trợ cấp hàng tháng hoặc trợ cấp một lần đối với Bệnh binh tại Công an cấp tỉnh
 10. Xét trợ cấp đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học tại Công an cấp tỉnh
 11. Xét công nhận người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày tại Công an cấp tỉnh
 12. Xét hưởng trợ cấp hàng tháng hoặc trợ cấp một lần đối với Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động trong kháng chiến tại Công an cấp tỉnh
 13. Xét hưởng trợ cấp đối với thương binh, người được hưởng chính sách như thương binh tại Công an cấp tỉnh
 14. Xét hưởng chế độ trợ cấp một lần đối với những người cộng tác bí mật với cơ quan Công an được Công an từ cấp huyện (quận), Ban An ninh huyện (quận)... trở lên tổ chức, quản lý và giao nhiệm vụ hoạt động trong khoảng thời gian từ tháng 7-1954 đến 30-4-1975
 15. Xét hưởng chế độ trợ cấp một lần đối với hạ sĩ quan, chiến sĩ quân đội nhân dân, công an nhân dân tham gia chiến đấu, hoạt động ở các chiến trường B, C, K sau đó trở thành người hưởng lương; thanh niên xung phong hưởng lương từ ngân sách Nhà nước
 16. Xét hưởng chế độ trợ cấp một lần đối với sĩ quan, hạ sĩ quan, cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên Công an nhân dân trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước ở chiến trường B, C, K trong khoảng thời gian từ ngày 20-7-1954 đến 30-4-1975

Quản lý xuất, nhập cảnh

 1. Khai báo tạm trú cho người nước ngoài trực tuyến
 2. Khai báo tạm trú cho người nước ngoài ở Việt Nam tại Công an cấp xã
 3. Cấp giấy xác nhận không có tiền án cho công dân Việt Nam đi lao động có thời hạn ở nước ngoài (Đài Loan) tại Công an cấp tỉnh
 4. Cấp giấy phép xuất nhập cảnh cho người không quốc tịch cư trú tại Việt Nam
 5. Cấp giấy phép vào khu vực cấm, khu vực biên giới cho người nước ngoài tại Công an cấp tỉnh
 6. Cấp lại thẻ thường trú cho người nước ngoài tại Việt Nam tại Công an cấp tỉnh
 7. Cấp đổi thẻ thường trú cho người nước ngoài tại Việt Nam tại Công an cấp tỉnh
 8. Cấp thẻ thường trú cho người nước ngoài tại Việt Nam
 9. Khai báo tạm trú cho người nước ngoài của cơ sở lưu trú không phải là khách sạn với Công an cấp tỉnh
 10. Khai báo tạm trú cho người nước ngoài của cơ sở lưu trú là khách sạn với Công an cấp tỉnh qua trang thông tin điện tử
 11. Gia hạn tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam
 12. Cấp thị thực cho người nước ngoài tại Việt Nam
 13. Cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam tại Công an cấp tỉnh
 14. Đăng ký thường trú tại Việt Nam đối với công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài
 15. Sửa đổi, bổ sung hộ chiếu phổ thông
 16. Cấp lại hộ chiếu phổ thông
 17. Cấp hộ chiếu phổ thông
 18. Cấp giấy xác nhận nhân sự của công dân Việt Nam ở nước ngoài

Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông

 1. Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký mô tô, xe gắn máy và biển số xe tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy
 2. Đăng ký mô tô, xe gắn máy tạm thời tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy (Cấp huyện)
 3. Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký mô tô, xe gắn máy và biển số xe tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy (Cấp huyện)
 4. Đổi giấy chứng nhận đăng ký mô tô, xe gắn máy và biển số xe tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy (Cấp huyện)
 5. Đăng ký mô tô, xe gắn máy từ tỉnh khác chuyển đến tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy (cấp huyện)
 6. Sang tên, di chuyển mô tô, xe gắn máy đi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy (cấp huyện)
 7. Đăng ký sang tên mô tô, xe gắn máy trong cùng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy (cấp huyện)
 8. Đăng ký, cấp biển số mô tô, xe gắn máy tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy (Cấp huyện)
 9. Cấp phù hiệu kiểm soát cho xe ô tô mang biển số khu kinh tế - thương mại đặc biệt, khu kinh tế cửa khẩu quốc tế theo quy định của Chính phủ vào hoạt động trong nội địa (Cấp tỉnh)
 10. Cấp giấy phép sử dụng thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên (Cấp tỉnh)
 11. Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe (Cấp tỉnh)
 12. Đăng ký xe tạm thời (cấp tỉnh)
 13. Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe (Cấp tỉnh)
 14. Đổi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe tại Công an cấp tỉnh
 15. Đăng ký xe từ tỉnh khác chuyển đến tại Công an cấp tỉnh
 16. Sang tên, di chuyển xe đi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác tại Công an cấp tỉnh
 17. Đăng ký sang tên xe trong cùng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tại Công an cấp tỉnh
 18. Đăng ký, cấp biển số xe (bao gồm cả xe mô tô điện và xe máy điện tại Công an cấp tỉnh)

Phòng cháy, chữa cháy

 1. Thủ tục: Cấp “chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ”.
 2. Thủ tục: Thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy đối với phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy (thực hiện tại Trung tâm Hành chính công tỉnh)
 3. Thủ tục: Cấp giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy (thực hiện tại Trung tâm Hành chính công tỉnh)
 4. Thủ tục: Đổi giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy (thực hiện tại Trung tâm Hành chính công tỉnh)
 5. Thủ tục: Cấp lại giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy (thực hiện tại Trung tâm Hành chính công tỉnh)
 6. Thủ tục: Cấp giấy phép vận chuyển chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ(thực hiện tại Trung tâm Hành chính công tỉnh)
 7. Thủ tục: Thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy đối với các dự án, công trình quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ
 8. Thủ tục: Nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy
 9. Thủ tục: Cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy.
 10. Thủ tục: Đổi“Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy” (thực hiện tại Trung tâm Hành chính công tỉnh).
 11. Thủ tục: Cấp lại“Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy” (thực hiện tại Trung tâm Hành chính công tỉnh).
 12. Thủ tục: Phê duyệt Phương án chữa cháy của cơ sở (thực hiện tại Trung tâm Hành chính công tỉnh)
 13. Thủ tục: Thông báo cam kết về việc bảo đảm các điều kiện an toàn về phòng cháy, chữa cháy đối với phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy và đối với cơ sở thuộc Phụ lục III - ban hành kèm theo Nghị định

Quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ

 1. Thủ tục: Cấp Giấy phép trang bị vũ khí quân dụng tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Cấp tỉnh)
 2. Thủ tục: Cấp giấy phép sử dụng vũ khí quân dụng tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (Cấp tỉnh)
 3. Thủ tục: Cấp đổi Giấy phép sử dụng vũ khí quân dụng tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Cấp tỉnh)
 4. Thủ tục: Cấp lại Giấy phép sử dụng vũ khí quân dụng tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Cấp tỉnh)
 5. Thủ tục: Cấp Giấy phép trang bị vũ khí thể thao tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (Cấp tỉnh)
 6. Thủ tục: Cấp Giấy phép sử dụng vũ khí thể thao tại Công an tỉnh, thánh phố trực thuộc trung ương (Cấp tỉnh)
 7. Thủ tục: Cấp đổi Giấy phép sử dụng vũ khí thể thao tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Cấp tỉnh)
 8. Thủ tục: Cấp lại Giấy phép sử dụng vũ khí thể thao tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Cấp tỉnh)
 9. Thủ tục: Cấp giấy phép trang bị vũ khí thô sơ tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Cấp tỉnh)
 10. Thủ tục: Thông báo khai báo vũ khí thô sơ tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Cấp tỉnh)
 11. Thủ tục: Cấp giấy phép vận chuyển vũ khí tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Cấp tỉnh)
 12. Thủ tục: Cấp giấy phép sửa chữa vũ khí tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Cấp tỉnh)
 13. Thủ tục: Cấp giấy phép vận chuyển vật liệu nổ quân dụng tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Cấp tỉnh)
 14. Thủ tục: Cấp Giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Cấp tỉnh)
 15. Thủ tục: Điều chỉnh Giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Cấp tỉnh)
 16. Thủ tục: Cấp Giấy phép vận chuyển tiền chất thuốc nổ tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Cấp tỉnh)
 17. Thủ tục: Điều chỉnh Giấy phép vận chuyển tiền chất thuốc nổ tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (Cấp tỉnh)
 18. Thủ tục: Cấp Giấy phép trang bị công cụ hỗ trợ tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (Cấp tỉnh)
 19. Thủ tục: Cấp Giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Cấp tỉnh)
 20. Thủ tục:Cấp đổi Giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (Cấp tỉnh)
 21. Thủ tục: Cấp lại Giấy phép vận chuyển sử dụng công cụ hỗ trợ tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Cấp tỉnh)
 22. Thủ tục: Cấp Giấy xác nhận đăng ký công cụ hỗ trợ tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Cấp tỉnh)
 23. Thủ tục: Cấp lại Giấy xác nhận đăng ký công cụ hỗ trợ tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (Cấp tỉnh)
 24. Thủ tục: Cấp Giấy phép vận chuyển công cụ hỗ trợ tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Cấp tỉnh)
 25. Thủ tục: Cấp Giấy phép sửa chữa công cụ hỗ trợ tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Cấp tỉnh)
 26. Thủ tục: Thu hồi vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ và giấy phép, giấy xác nhận, giấy chứng nhận, chứng chỉ về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Cấp tỉnh)
 27. Thủ tục: Cấp Giấy phép trang bị, giấy phép sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ để triển lãm, trưng bày hoặc làm đạo cụ trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Cấp tỉnh)
 28. Thủ tục: Đề nghị làm mất tính năng, tác dụng của vũ khí, công cụ hỗ trợ để triển lãm, trưng bày hoặc làm đạo cụ trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Cấp tỉnh)
 29. Thủ tục: Đề nghị xác nhận tình trạng vũ khí, công cụ hỗ trợ đã mất tính năng, tác dụng để triển lãm, trưng bày hoặc làm đạo cụ trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Cấp tỉnh)
 30. Thủ tục: Đề nghị huấn luyện về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Cấp tỉnh)
 31. Thủ tục: Cấp, cấp đổi Giấy chứng nhận sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Cấp tỉnh)
 32. Thủ tục: Cấp lại Giấy chứng nhận sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Cấp tỉnh)
 33. Thủ tục: Cấp, cấp đổi chứng chỉ quản lý vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Cấp tỉnh)
 34. Thủ tục: Cấp lại chứng chỉ quản lý vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Cấp tỉnh)
 35. Thủ tục: Thông báo khai báo vũ khí thô sơ tại Công an xã, phường, thị trấn (Cấp xã)