Chủ nhật, 14/07/2024
Cấp thẻ Căn cước công dân
(Thứ ba, 24/05/2022, 10:03 pm GMT+7)

Công an tỉnh Bắc Giang thông báo về việc thay đổi mức thu lệ phí làm Căn cước công dân (CCCD) bắt đầu từ 01/7/2022 theo quy định tại Thông tư 59/2019/TT-BTC ngày 30/8/2019 của Bộ Tài chính

(Chủ nhật, 15/05/2022, 07:58 am GMT+7)

Công an tỉnh Bắc Giang đẩy nhanh tiến độ thu nhận hồ sơ cấp Căn cước công dân, định danh điện tử và trả thẻ cho công dân tham dự các kỳ thi tốt nghiệp THCS và THPT năm 2022.

(Thứ bảy, 30/04/2022, 03:25 pm GMT+7)

Cách đăng ký làm CCCD gắn chip trực tuyến mọi lúc, mọi nơi qua cổng dịch vụ công về cư trú của Bộ Công an, giúp tiết kiệm thời gian và thực hiện thủ tục nhanh chóng hơn.

(Thứ bảy, 30/04/2022, 03:11 pm GMT+7)

Thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/1/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Từ ngày 01/3/20022 Công an tỉnh Bắc Giang đã tiến hành cấp tài khoản định...

Hỗ trợ người dân, doanh nghiệp