Chủ nhật, 14/07/2024
Cấp thẻ Căn cước công dân
(Thứ bảy, 13/11/2021, 02:42 pm GMT+7)

Lịch thu nhận hồ sơ cấp Căn cước công dân trên địa bàn tỉnh Bắc Giang từ ngày 15/11/2021 đến ngày 21/11/2021

(Thứ bảy, 06/11/2021, 04:44 pm GMT+7)

Lịch thu nhận hồ sơ cấp Căn cước công dân trên địa bàn tỉnh Bắc Giang từ ngày 08/11/2021 đến ngày 14/11/2021

(Chủ nhật, 31/10/2021, 03:13 pm GMT+7)

Lịch thu nhận hồ sơ cấp CCCD trên địa bàn tỉnh Bắc Giang từ ngày 01/11/2021 đến ngày 07/11/2021

(Chủ nhật, 24/10/2021, 02:31 pm GMT+7)

Lịch thu nhận hồ sơ cấp CCCD trên địa bàn tỉnh Bắc Giang từ ngày 25/10/2021 đến ngày 31/10/2021

Hỗ trợ người dân, doanh nghiệp