Thứ tư, 19/06/2024
Cấp thẻ Căn cước công dân
(Thứ bảy, 30/04/2022, 03:11 pm GMT+7)

Thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/1/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Từ ngày 01/3/20022 Công an tỉnh Bắc Giang đã tiến hành cấp tài khoản định...

(Thứ năm, 21/04/2022, 10:10 am GMT+7)

Những lợi ích người dân, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp được hưởng khi được cấp định danh điện tử

(Thứ bảy, 16/04/2022, 11:23 am GMT+7)

Để đảm bảo công dân sinh năm 2004 và sinh năm 2007 trên địa bàn được cấp Căn cước công dân và định danh điện tử để phục vụ tham gia các kỳ thi. Công an tỉnh Bắc Giang triển khai kế hoạch Cao điểm thu nhận hồ sơ CCCD và định danh điện tử cho nhóm công dân trên từ ngày 12/4/2022 đến ngày...

(Thứ sáu, 08/04/2022, 02:45 pm GMT+7)

Ngày 25/12/2021, Bộ công an phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đối với 03 thủ tục và mức độ 4 đối với 04 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Căn cước công dân

Hỗ trợ người dân, doanh nghiệp