Chủ nhật, 14/07/2024
(Thứ hai, 17/06/2024, 02:25 pm GMT+7)
Bộ Công an dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 92/2021/TT-BCA ngày 12/10/2021 của Bộ Công an quy định về hoạt động, định mức vật chất bảo đảm nhu cầu văn hóa, tinh thần và rèn luyện thể chất của cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân (CAND) để lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức và cá nhân.
Đề xuất trang cấp ấn phẩm chuyên đề của Báo Công an nhân dân (gồm An ninh thế giới tuần, An ninh thế giới tháng và Văn nghệ Công an) cho Công an các đơn vị, địa phương.
Đề xuất trang cấp ấn phẩm chuyên đề của Báo Công an nhân dân (gồm An ninh thế giới tuần, An ninh thế giới tháng và Văn nghệ Công an) cho Công an các đơn vị, địa phương.

 

Theo đó, dự thảo Tờ trình nêu rõ sự cần thiết ban hành Thông tư này như sau: Ngày 12/10/2021, Bộ Công an ban hành Thông tư số 92/2021/TT-BCA quy định hoạt động, định mức vật chất bảo đảm nhu cầu văn hóa, tinh thần của cán bộ, chiến sĩ CAND (sau đây viết tắt là Thông tư số 92). Thông tư số 92 là cơ sở pháp lý quan trọng, được ban hành kịp thời, góp phần đẩy mạnh các mặt công tác chính trị, tư tưởng trong Công an các đơn vị, địa phương; đầu tư, cải tạo, nâng cấp các trang thiết bị phục vụ nhu cầu văn hóa, tinh thần, rèn luyện thể chất của cán bộ, chiến sĩ ngày càng tốt hơn. 

Tuy nhiên, tại Phụ lục II, Thông tư số 92 quy định về định mức trang cấp báo chí chưa quy định về định mức trang cấp các ấn phẩm chuyên đề của Báo Công an nhân dân; do đó, trong quá trình triển khai thực hiện, phát sinh vướng mắc, khó khăn của Cục Truyền thông Công an nhân dân về trang cấp các ấn phẩm chuyên đề của Báo Công an nhân dân cho Công an các đơn vị, địa phương. Theo đề xuất của Cục Truyền thông Công an nhân dân, lãnh đạo Bộ giao Cục Công tác đảng và công tác chính trị nghiên cứu, đề xuất tháo gỡ vướng mắc, khó khăn của Cục Truyền thông Công an nhân dân, sửa đổi, bổ sung Phụ lục II, Thông tư số 92. 

Đồng thời thông qua khảo sát, lấy ý kiến, đại đa số Công an các đơn vị, địa phương có nhu cầu trang cấp các ấn phẩm chuyên đề của Báo Công an nhân dân, gồm: An ninh thế giới tuần, An ninh thế giới tháng và Văn nghệ Công an. Vì vậy, để tháo gỡ vướng mắc khó khăn của Cục Truyền thông Công an nhân dân về trang cấp các ấn phẩm chuyên đề của Báo Công an nhân dân; đáp ứng nhu cầu văn hóa tinh thần của cán bộ, chiến sĩ được tiếp cận các ấn phẩm chuyên đề của Báo Công an nhân dân, việc xây dựng và ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung Phụ lục II, Thông tư số 92 là cần thiết.

Do vậy, mục đích xây dựng dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Phụ lục II, Thông tư số 92 nhằm kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc của Cục Truyền thông Công an nhân dân, Báo Công an nhân dân và đáp ứng nhu cầu trang cấp các ấn phẩm chuyên đề An ninh thế giới tuần, An ninh thế giới tháng và Văn nghệ Công an của cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân.

Dự thảo ban hành kèm Phụ lục II quy định định mức trang cấp báo, tạp chí, như sau:

- Lãnh đạo Bộ được trang cấp: Báo Nhân Dân; Báo Công an nhân dân; An ninh thế giới tuần; An ninh thế giới tháng; Văn nghệ Công an; Tạp chí Công an nhân dân; Tạp chí chuyên ngành, chuyên đề; Máy vi tính (để bàn hoặc xách tay) nối mạng internet; Thuê bao internet.

- Lãnh đạo Công an cấp tỉnh, cấp cục và tương đương được trang cấp: Báo Nhân Dân; Báo Công an nhân dân; An ninh thế giới tuần; An ninh thế giới tháng; Văn nghệ Công an; Tạp chí Công an nhân dân; Báo Đảng bộ địa phương nơi đơn vị đóng quân; Tạp chí chuyên ngành phụ trách; Máy vi tính (để bàn hoặc xách tay) nối mạng internet.

- Công an cấp tỉnh, cấp cục và tương đương; học viện, trường, bệnh viện CAND được trang cấp: Thuê bao internet.

- Công an cấp huyện, cấp phòng và tương đương; trại giam, trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, phân trại, phân hiệu, phân khu được trang cấp: Báo Nhân Dân; Báo Công an nhân dân; An ninh thế giới tuần; An ninh thế giới tháng; Văn nghệ Công an; Tạp chí Công an nhân dân; Báo Đảng bộ địa phương nơi đơn vị đóng quân; Tạp chí chuyên ngành theo chức năng, nhiệm vụ; Máy vi tính để bàn nối mạng internet; Màn hình ti vi; Bộ thu tín hiệu truyền hình.

Ngoài ra, phụ lục cũng quy định trang cấp báo, tạp chí cho Công an cấp huyện; trung đoàn (có trụ sở riêng); trại giam, trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc; các đơn vị chức năng báo chí, tuyên truyền thuộc Công an các đơn vị, địa phương; Công an xã, phường, thị trấn; phân trại, phân hiệu, phân khu; đơn vị cấp đội, tiểu đoàn (có trụ sở làm việc, nơi hội họp riêng)…

Toàn văn dự thảo Thông tư được đăng trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an để lấy ý kiến đóng góp trong thời gian 60 ngày kể từ ngày đăng. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thể xem toàn văn dự thảo và tham gia đóng góp ý kiến tại đây.

Theo Cổng TTĐT Bộ Công an

Ý kiến
Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Hỗ trợ người dân, doanh nghiệp