Thứ bảy, 25/05/2024
(, 29/04/2015, 11:29 pm - Trần Văn V - Tổ 3, Phường Trần Phú, TP Bắc Giang)
Câu hỏi:

Chú tôi tên là Trần Văn S là đảng viên, năm 2003 chú bị tòa án nhân dân huyện kết án 2 năm tù giam, đến năm 2005 chú chấp hành xong án phạt tù và đã được xóa án tích. Trong quá trình trở về sinh sống tại địa phương, chú chấp hành tốt các quy định của pháp luật và phấn dấu để lại được đứng trong hàng ngũ đảng. Vậy cho hỏi, chú Sinh có được kết nạp Đảng không?

Trả lời:

heo quy định số 45-QĐ/TW ngày 01/11/2011 của Ban chấp hành Trung ương Đảng Công sản Việt Nam quy định thi hành điều lệ Đảng:
          "Điều 4: Về kết nạp lại người vào Đảng
          9.1- Người được xét kết nạp lại vào Đảng phải có đủ các điều kiện sau:
          a) Có đủ điều kiện và tiêu chuẩn của người vào Đảng quy định tại Điều 1 Điều lệ Đảng.
          b) Ít nhất là 36 tháng kể từ khi ra khỏi Đảng (riêng người bị án hình sự ở mức ít nghiêm trọng thì phải sau 60 tháng kể từ khi được xóa án tích), làm đơn xin kết nạp lại vào Đảng; phải được Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thành ủy (hoặc tương đương) đồng ý bằng văn bản, cấp ủy có thẩm quyền (huyện ủy và tương đương) xem xét, quyết định.
          c) Thực hiện đúng các thủ tục nêu trên ở các khoản 1, 2, 3 Điều 4 Điều lệ Đảng.
          9.2- Đối tượng không được xem xét kết nạp lại.
          Không xem xét, kết nạp lại những người trước đây ra khỏi Đảng vì lý do: Vi phạm lịch sử chính trị và chính trị hiện nay theo quy định của Bộ Chính trị; tự bỏ sinh hoạt đảng; làm đơn xin ra khỏi Đảng (trừ trường hợp vì lý do gia đình đặc biệt khó khăn); gây mất đoàn kết nội bộ nghiêm trong; bị phạt tù vì tội tham nhũng; bị án hình sự từ mức nghiêm trọng trở lên.
          9.3- Chỉ kết nạp lại một lần.
          9.4- Những đảng viên được kết nạp lại phải trải qua thời gian dự bị".
          Như vậy, để được kết nạp lại vào Đảng phải sau 60 tháng kể từ ngày bạn được xóa án tích và thỏa mãn quy định tại Điều 1 của Điều lệ Đảng.
          Căn cứ quy định trên, sau khi được xóa án tích và có giấy chứng nhận của tòa án thì anh Sinh được coi như chưa bị kết án và nếu đủ điều kiện anh Sinh có thể xin kết nạp Đảng.

Hỗ trợ người dân, doanh nghiệp