Thứ sáu, 22/09/2023
(Thứ hai, 20/02/2023, 10:45 am GMT+7)

STT

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

CƠ QUAN THỰC HIỆN

MỨC ĐỘ

 

NHÓM CẤP CÁC LOẠI GIẤY ĐỦ ĐIỀU KIỆN TRONG CÔNG TÁC PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY

1

Cấp lại giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy thực hiện tại Công an cấp tỉnh

Phòng CSPCCC và CNCH

Toàn trình

2

Cấp giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy thực hiện tại Công an cấp tỉnh

Phòng CSPCCC và CNCH

Toàn trình

3

Cấp đổi giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy thực hiện tại Công an cấp tỉnh

Phòng CSPCCC và CNCH

Toàn trình

4

Phê duyệt phương án chữa cháy của cơ sở thực hiện tại Công an cấp tỉnh

Phòng CSPCCC và CNCH

Toàn trình

5

Phê duyệt phương án chữa cháy của cơ sở thực hiện tại Công an cấp huyện

CA cấp huyện

Toàn trình

6

Cấp Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ trên đường sắt (trừ vật liệu nổ công nghiệp) thực hiện tại Công an cấp tỉnh

Phòng CSPCCC và CNCH

Một phần

7

Cấp Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ trên đường sắt (trừ vật liệu nổ công nghiệp) thực hiện tại Công an cấp huyện

CA cấp huyện

Một phần

8

Cấp lại Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ thuộc loại 1, loại 2, loại 3, loại 4 và loại 9 bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, trên đường thủy nội địa (trừ vật liệu nổ công nghiệp) thực hiện tại Công an cấp tỉnh

Phòng CSPCCC và CNCH

Một phần

9

Cấp lại Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ thuộc loại 1, loại 2, loại 3, loại 4 và loại 9 bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, trên đường thủy nội địa (trừ vật liệu nổ công nghiệp) thực hiện tại Công an cấp huyện

CA cấp huyện

Một phần

10

Cấp Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ thuộc loại 1, loại 2, loại 3, loại 4 và loại 9 bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, trên đường thủy nội địa (trừ vật liệu nổ công nghiệp) thực hiện tại Công an cấp tỉnh

Phòng CSPCCC và CNCH

Một phần

11

Cấp Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ thuộc loại 1, loại 2, loại 3, loại 4 và loại 9 bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, trên đường thủy nội địa (trừ vật liệu nổ công nghiệp) thực hiện tại Công an cấp huyện

CA cấp huyện

Một phần

 

NHÓM CÔNG TÁC ĐÀO TẠO HUẤN LUYỆN

12

Cấp Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy thực hiện tại Công an cấp tỉnh

Phòng CSPCCC và CNCH

Một phần

13

Cấp Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy thực hiện tại Công an cấp huyện

CA cấp huyện

Một phần

14

Cấp đổi Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy thực hiện tại Công an cấp tỉnh

Phòng CSPCCC và CNCH

Toàn trình

15

Cấp đổi Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy thực hiện tại Công an cấp huyện

CA cấp huyện

Toàn trình

16

Cấp lại Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy thực hiện tại Công an cấp tỉnh

Phòng CSPCCC và CNCH

Toàn trình

17

Cấp lại Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy thực hiện tại Công an cấp huyện

CA cấp huyện

Toàn trình

18

Cấp Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ thực hiện tại Công an cấp tỉnh

Phòng CSPCCC và CNCH

Một phần

19

Cấp đổi Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ thực hiện tại Công an cấp tỉnh

Phòng CSPCCC và CNCH

Toàn trình

20

Cấp lại Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ thực hiện tại Công an cấp tỉnh

Phòng CSPCCC và CNCH

Toàn trình

 

NHÓM CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM ĐỊNH PHƯƠNG TIỆN PCCC; THẨM DUYỆT, NGHIỆM THU PCCC

 

 

21

Cấp Giấy chứng nhận kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy thực hiện tại Công an cấp tỉnh

Phòng CSPCCC và CNCH

Toàn trình

22

Thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy thực hiện tại Công an cấp tỉnh

Phòng CSPCCC và CNCH

Toàn trình

23

Nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy thực hiện tại Công an cấp tỉnh

Phòng CSPCCC và CNCH

Một phần

24

Phục hồi hoạt động của cơ sở, phương tiện giao thông cơ giới, hộ gia đình và cá nhân thực hiện tại Công an cấp tỉnh

Phòng CSPCCC và CNCH

Một phần

25

Phục hồi hoạt động của cơ sở, phương tiện giao thông cơ giới, hộ gia đình và cá nhân thực hiện tại Công an cấp huyện

CA cấp huyện

Một phần

Ý kiến
Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Hỗ trợ người dân, doanh nghiệp