Phổ biến giáo dục pháp luật
(Thứ ba, 08/12/2020, 04:06 pm GMT+7)

Ngày 27/11/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 137/2020/NĐ-CP về quản lý, sử dụng pháo, bao gồm 04 chương, 26 điều, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11/01/2021 thay thế Nghị định số 36/2009/NĐ-CP. Để hiểu đúng một số quy định của Nghị định 137, cần nắm vững các nội dung sau

(Thứ sáu, 30/10/2020, 11:01 am GMT+7)

Đề cương tuyên truyền, giải đáp câu hỏi, ý kiến kiến nghị, thắc mắc của công dân, các chuyên gia, nhà khoa học về dự án Luật Cư trú (sửa đổi); dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và dự án Sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân

(Thứ tư, 21/10/2020, 01:23 pm GMT+7)

Sáng 21/10, tiếp tục chương trình phiên họp thứ X, Quốc hội khoá XIV, Quốc hội đã cho ý kiến Luật Cư trú (sửa đổi).

(Thứ tư, 14/10/2020, 09:59 am GMT+7)

Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án năm 2020 (Luật số 25/2020/QH14 ngày 16/6/2020)