(Thứ ba, 01/08/2017, 08:30 GMT+7)

              Ngày 31 – 7, Công an tỉnh tổ chức sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm; triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2017.

           Trong 6 tháng đầu năm 2017, Đảng ủy Công an tỉnh luôn đoàn kết, thống nhất, chủ động ban hành và tập trung chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết về công tác bảo đảm ANTT và xây dựng lực lượng Công an tỉnh năm 2017. Từ đó, giúp ổn định tình hình, không để xảy ra “điểm nóng” về ANTT, không để bị động, bất ngờ. Tình hình an ninh chính trị trên địa bàn được giữ vững, ổn định, trật tự xã hội được bảo đảm, tội phạm về trật tự xã hội được kiềm chế, giảm so với cùng kỳ năm 2016; tỷ lệ điều tra khám phá án đạt cao (Trong đó trọng án đạt 100%). Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, quản lý cán bộ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, chấp hành điều lệnh được duy trì thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ; triển khai nghiêm túc, bước đầu thực hiện có kết quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị…

Đại tá Phạm Mạnh Thường - Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị

Quang cảnh hội nghị          

        Để hoàn thành những nhiệm vụ được giao, trong 6 tháng cuối năm,  Đảng ủy Công an tỉnh sẽ tập trung thực hiện 7 nhiệm vụ trọng tâm.Trong đó, tiếp tục lãnh đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; Nghị quyết Hội nghị Trung ương Đảng khóa XII; Nghị quyết của Đảng ủy Công an Trung ương, Chỉ thị của Bộ Công an và của Tỉnh ủy về công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội; thực hiện công tác tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an tỉnh ngày càng vững mạnh…

Thành Trung