(Thứ năm, 14/01/2021, 10:55 pm GMT+7)

       Ngày 14/01/2021, Công an huyện Việt Yên phối hợp với Ban CHQS huyện tổ chức tổng kết công tác phối hợp thực hiện Nghị định 03/2019/NĐ-CP của Chính phủ trong năm 2020 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2021. Dự Hội nghị có các đồng chí đại diện cho Bộ CHQS tỉnh, Công an tỉnh; văn phòng huyện ủy, Ban CHQS huyện Việt Yên, đại diện Tiểu đoàn 8 – trường chính trị và lãnh đạo UBND các xã Trung Sơn, Tiên Sơn, thị trấn Bích Động. Hội nghị tiến hành tổng kết báo cáo tình hình, kết quả thực hiện công tác phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng trên địa bàn huyện. Kết thúc Hội nghị, các đơn vị đã tổ chức ký Quy chế phối hợp giữa Công an huyện, Ban Chỉ huy quân sự huyện và Tiểu đoàn 8 – trường Chính trị, Bộ Quốc phòng nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác phối hợp trong thực hiện Nghị định 03/2019/NĐ-CP của Chính phủ.

 


Một số hình ảnh tại Hội nghị

PV Công an huyện Việt Yên./.